BARDENA Usługi Ogrodnicze

Czym się zajmujemy

Koszenie traw na małych i dużych powierzchniach

Oferujemy kompleksowe usługi związane z wykaszaniem i utrzymaniem terenów zielonych. Firma posiada sprzęt co pozwoli na realizację prac zarówno na małych powierzchniach jak i przy dużych areałach. Zakres usługi obejmował będzie:

 • koszenie trawników,
 • koszenie nieużytków.

Należy mieć na uwadze, że koszenie jest podstawowym zadaniem osób posiadających ogrody z trawnikami. Niewiele osób ma czas robić to regularnie. Długość na jaką powinniśmy kosić trawę zależy od temperatury, czyli głównie od okresu kalendarzowego. W okresach umiarkowanych temperatur (kwiecień – maj oraz wrzesień – październik) kosimy nie krócej niż 30-40 mm. W okresie wysokich temperatur i niedoborów wody (czerwiec – sierpień) kosimy na 40-50 mm. Usługa rozliczana w m2. Oferta kierowana zarówno do klientów indywidualnych, firm jak i jednostek samorządowych zarządzających terenami zielonymi, infrastrukturą sportową czy drogową z pasami zieleni przy jezdni.

Pielęgnacja żywopłotów

Przycinanie żywopłotów to czynność z pogranicza architektury krajobrazu. Prawidłowo wykonana łączy walory estetyczne z pozytywnym wpływem na przycinane rośliny a często także, w mniejszym stopniu, na warunki świetlno-wilgotnościowe panujące w bezpośrednim sąsiedztwie przycinanych roślin. Ciekawym urozmaiceniem ogrodu jest zastosowanie strzyżonych form roślin, które mogą przybierać postać brył geometrycznych lub żywopłotów stanowiących przesłonę przed sąsiadami lub pomiędzy poszczególnymi wnętrzami ogrodu. Żywopłoty prowadzić można zarówno z krzewów iglastych, jak i liściastych, w sposób formowany lub bardziej swobodny. W obu przypadkach celem jest uzyskanie zwartej i zdrowej ściany. Jednak aby uzyskać pożądany efekt, należy pamiętać o odpowiednio przeprowadzanym cięciu. Do kształtowania żywopłotu używać można sekatorów, nożyc ręcznych specjalnie do tego przystosowanych lub nożyc spalinowych czy elektrycznych.

Żywopłot w ogrodzie powinien być odpowiednio pielęgnowany, aby zachować estetyczny wygląd, podkreślający piękno naszej aranżacji. Podstawą pielęgnacji żywopłotów jest nie tylko nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, ale przede wszystkim odpowiednie przycinanie. Czynność taką należy dostosować do konkretnego rodzaju żywopłotu z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Usługa rozliczana w mb. Oferta kierowana zarówno do klientów indywidualnych, firm jak i jednostek samorządowych.

Wycinkę drzew i krzewów oraz wycinka drzew pod liniami energetycznymi

Oferujemy usługi związane ze ścinką i pielęgnacją drzew, również tych rosnących w trudno dostępnych miejscach, takich jak: parki, cmentarze, pobocza dróg i torów, bliskie sąsiedztwo linii energetycznych i telekomunikacyjnych, a także brzegi rzek i jezior, również drzew będących pomnikami przyrody i rosnących na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków.

Usługa rozliczana w sztukach.

Usługi pielęgnacyjne terenów zielonych (pielenie, wertykulację, nawożenie)

Zadbany piękny ogród wymaga nakładu pracy i czasu. Aby ten cel osiągnąć potrzebna jest systematyczność, terminowość, a wykonane prace muszą być zgodne ze sztuką ogrodniczą. Firma realizuje całoroczną obsługę ogrodów i terenów zieleni przy: ogrodach przydomowych, osiedlach, terenach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Prace pielęgnacyjne obejmować będą m.in:

 • pielęgnację trawników,
 • aerację, wertikulację, regenerację i odbudowę murawy, nawożenie, prawidłową wysokość koszenia, odchwaszczanie, ochronę chemiczną,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • wymianę i uzupełnianie nasadzeń roślinnych,
 • nawożenie nasadzeń,
 • przesadzanie drzew, krzewów, bylin,
 • pielęgnacja drzew, krzewów, bylin,
 • zabezpieczenia przeciwko kretom,
 • odchwaszczanie chemiczne, pielenie chwastów,
 • zabiegi ochrony roślin, opryski, zwalczanie chorób, szkodników i gryzoni,
 • cięcie drzew i krzewów ozdobnych (prześwietlające, sanitarne, odmładzające, formujące),
 • cięcie bylin, róż,
 • usuwanie przekwitów drzew i krzewów strzyżenie i formowanie żywopłotów,
 • uzupełnianie ściółki,
 • przygotowanie roślin na okres zimy (okopcowanie, zabezpieczanie, grabienie liści).

Usługa rozliczana w m2.

Odśnieżanie

Usługi odśnieżania placów, podjazdów, parkingów, dachy hal, hipermarketów, duże powierzchnie. Usługa dedykowana również dla pojedynczych posesji, podjazdów, chodników. Oferta dedykowana zarówno dla osób indywidualnych jak i firm.

Karczowanie

Karczowanie drzew wykonujemy w celu ponownego zagospodarowania terenu. Jeżeli miejsce po drzewie lub krzewie ma być zagospodarowane, korzenie muszą być wykopane, a ubytki ziemi w tym miejscu zastąpione glebą, nawiezioną z innego miejsca. Wtedy teren możemy wykorzystać do ponownego zasadzenia lub zagospodarowania. Z reguły na karczowanie drzew decydujemy się z powodu niewystarczającej ilości przestrzeni lub z powodu posiadania starszego drzewa zagrażającego bezpieczeństwu istniejących tam konstrukcji. Karczowanie to złożony proces wieloetapowy, wymagający profesjonalnego sprzętu, wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy z wykwalifikowanymi pracownikami, którzy pomogą przeprowadzić ten proces z należytym bezpieczeństwem.

Realizacje